ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας τηρεί '' Αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Εταιρείας κατά EN ISO 9001:2008, '' Επανασχεδιασμός και παρακολούθουση του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κατά EN ISO 22000:2005,'' και ''Τήρηση και παρακολούθηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά EN ISO 14001:2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ISO 9001:2008

EN ISO 22000:2005

EN ISO 14001:2004


ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε και να αναπτύξουμε επαγγελματική δραστηριότητα που αφορά την τυποποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων. Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών μας και η δημιουργία ενός δικτύου διακίνησης των προϊόντων που προσφέρουμε.


Επίσης η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO και HACCP από την TUV InterCert

picture